Aby hodowla bydła mlecznego była jak najbardziej efektywna, należy dążyć do uzyskania wysokiej wydajności produkcji. Jest to możliwe jedynie wtedy, kiedy stado prowadzone jest w sposób prawidłowy. W dzisiejszym artykule dowiesz się zatem, od czego powinieneś zacząć. Poruszymy m.in. kwestie dotyczącą czynników, które wpływają na produkcyjność krów. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań pozwoli Ci zwiększyć zyskowność hodowli.

Jak powinna wyglądać efektywna hodowla bydła mlecznego?

Efektywna hodowla bydła mlecznego powinna opierać się przede wszystkim na dbaniu o jego dobrą kondycję. Taki stan przełoży się na zwiększoną wydajność mleczną. Ważny jest przede wszystkim odpowiedni sposób postępowania ze zwierzętami. Należy zapewnić im racjonalne żywienie, korzystne czynniki mikroklimatyczne oraz prawidłową organizację budynków inwentarskich, pastwisk i okólników.

Warunki utrzymywania krów są bardzo istotne. Od nich zależeć może bowiem zdrowie zwierząt, a wraz z nim ponoszone koszty weterynaryjne. Zaniechanie dobrostanu bydła znacząco zwiększa podatność na choroby. Pojawiają się stany zapalne wymienia, kulawizny, a pobieranie pasz się pogarsza. W efekcie zaobserwować można spadek produkcyjności oraz  jakości mleka.

Powinno się też zadbać o regularną profilaktykę – stosowanie szczepień, usuwanie bezobjawowych nosicieli, wykonywanie badań. Pamiętaj o tym, że zapobieganie jest znacznie tańsze niż leczenie i brakowanie zwierząt. Bardzo ważne jest również reagowanie na sygnały wysyłane przez bydło. To pozwoli Ci szybko wdrożyć odpowiednie leczenie i skutecznie wyeliminować problem. Postaraj się poznać jego przyczynę, aby móc temu zapobiec w przyszłości.

Poprawa zdrowotności zwierząt wydłuży czas ich użytkowania. Zwiększenie długowieczności znacząco wpłynie na dochód z hodowli. Krowa zazwyczaj spłaca koszty odchowu i utrzymania do połowy drugiej laktacji. Efektywny hodowca zadba więc o to, aby przebywała w stadzie dłużej niż przeciętne 3 laktacje. Wówczas potrzebne będzie mniej jałówek do remontu stada.

Odpowiednie żywienie

Chcąc zadbać o dobrą kondycję bydła, zacznij od prawidłowego żywienia. Dostarczany przez Ciebie pokarm powinien być odpowiednio zbilansowany. Zwróć uwagę na ilość składników mineralnych oraz witamin. Baza paszowa powinna być dostosowana do wielkości stada i jego możliwości produkcyjnych. Najlepiej więc pogrupować krowy według wydajności i stadium cyklu produkcyjnego. Dobrze jest też zastosować odpowiednie dodatki witaminowe. Wysoka wydajność mleczna powoduje, że u krów zaczynają występować niedobory. Ma to wpływ na cykl produkcyjny i jakość mleka. Stan ten może bowiem prowadzić do ciężkich chorób, a nawet i śmierci.

Jednocześnie pamiętaj również o podawaniu odpowiednich środków mających na celu przeciwdziałanie schorzeniom metabolicznym, takim jak np. ketoza. Zarówno preparaty witaminowe, jak i te przeciwko ketozie znajdziesz w naszym sklepie. Regularnie też kontroluj u zwierząt masę ciała, stopień otłuszczenia i umięśnienie.

Swobodny dostęp do wody

Oprócz właściwego pokarmu bydło musi mieć zapewniony swobodny dostęp do wody. Ważne jest zatem prawidłowe rozmieszczenie poideł. Muszą być one też czyste, dlatego zaleca się sprzątać je co najmniej raz w tygodniu. Brudna woda i pojnik mogłyby zniechęcić krowy do picia, co niestety sprzyja odwodnieniu.

Prawidłowy bilans energetyczny po wycieleniu się

W okresie poporodowym krowy mają ujemny bilans energetyczny. Do produkcji mleka mobilizowany jest więc tłuszcz organizmu. To zwiększa ryzyko wystąpienia ketozy. Obecnie jest to dość częsta choroba. Przyczynił się do tego wzrost wydajności mlecznej u krów. Choroba ta jest też bardzo groźna. Może spowodować poważne straty ekonomiczne wywołane brakiem wydajności mlecznej.

Twoim zadaniem jest więc jak najszybsze pobudzenie krowy do spożycia suchej masy bez ujemnego wpływu na żwacz. To ograniczy spalanie tłuszczu i przywróci prawidłowy bilans energii. Nie możesz jednak nadmiernie zwiększyć ilości paszy, gdyż krowa i tak jej nie pobierze. Konieczne jest zatem wprowadzenie pokarmu o większej koncentracji składników odżywczych i wysokiej zawartości energii. Umożliwiają to preparaty przeciwko ketozie. Odpowiednio skomponowany skład pozwala dostarczyć dodatkowej energii. Słodki smak zachęca natomiast zwierzę do poboru pokarmu nawet wtedy, gdy nie ma apetytu.

Odpowiednie zasuszanie

Proces zasuszania przeprowadza się po to, aby krowa mogła przygotować się do porodu i późniejszej laktacji. Musi on jednak przebiegać prawidłowo. Zaleca się rozpocząć go około 6-8 tygodnia przed ocieleniem. Masz przy tym dwie możliwości – zaprzestać dojenia z dnia na dzień lub stopniowo zmniejszyć częstotliwość udoju. Nie należy jednak przy tym zapominać o zachowaniu zasad prawidłowego żywienia. Częstym zjawiskiem jest zatuczanie bądź niedożywianie krów.

Organizacja rozrodu

Prawidłowe sterowanie rozrodem eliminuje problem brakowania zwierząt. Może też ograniczyć pojawianie się niektórych schorzeń. Parametr ten będzie więc decydował o wyniku ekonomicznym hodowli krów mlecznych. Co więcej, nieprawidłowy rozród generuje dodatkowe koszty. Związane są one z: koniecznością powtarzania zabiegów inseminacji, brakowaniem zwierząt, wydłużeniem okresów bezprodukcyjnych (międzywycieleniowy, zasuszenia) oraz koniecznością leczenia. Warto zatem wprowadzić takie rozwiązania, jak przemyślany dobór par do kojarzeń, selekcja pozytywna i negatywna oraz analiza płodności i przyczyn jałowości.

Regularne kontrole użytkowości mlecznej

Kontrola użytkowości mlecznej ma na celu ocenić wartość użytkową krów mlecznych. Przeprowadzane są próbne udoje, a następnie analizuje się skład mleka. Jest on w stanie powiedzieć naprawdę dużo o stadzie. W ten sposób zweryfikować można m.in. poprawność żywienia, monitorować stan zdrowia, wskaźniki płodności i organizacje rozrodu. Analizowanie wyników produkcyjnych pozwoli Ci więc dobrać odpowiednie rozwiązania. W rezultacie efektywność Twojej hodowli bydła mlecznego znacząco się zwiększy.