Wieś polska zmienia się bardzo dynamicznie. Ciągłe innowacje i postęp technologiczny sprawiają, że dzisiejsza hodowla zwierząt różni się od tej sprzed 20 lat. Jednak niektóre problemy pozostają niezmienne. Wśród nich znajduje się ryzyko zachorowania zwierząt. Jest to czynnik, który naraża hodowców na serię strat i przysparza dodatkowych zmartwień. Dlatego w hodowli zwierząt bardzo ważnym słowem jest profilaktyka

Zagrożenia niewidoczne gołym okiem

Przed czym warto chronić zwierzęta hodowlane? Bezpośrednim zagrożeniem są chorobotwórcze patogeny, których nie widać gołym okiem. Mowa o drobnoustrojach obecnych w środowisku hodowlanym. Znajdują się w podłożu, z którym zwierzęta mają bezpośrednią styczność w czasie codziennego funkcjonowania. Groźne bakterie wnikają do końcówek strzyków wymion, co przyczynia się do powstawania stanów zapalnych. W konsekwencji krowa produkuje mleko o słabszych parametrach i w mniejszych ilościach. Patogeny wpływają także na zdrowie kończyn zwierząt, gdyż wnikają między racice bydła hodowlanego. Pociąga to za sobą szereg problemów zdrowotnych. 

Bezpośrednim zagrożeniem są także drobnoustroje i grzyby, które znajdują się w powietrzu. Powstają w wyniku rozkładu pasz, ściółki oraz odchodów. 

Zadbaj o podłoże

W hodowli zwierząt bardzo ważne jest właściwe podłoże. Zbyt wilgotna ściółka to doskonałe środowisko rozwoju wielu organizmów patogennych. Ale nie tylko. Stanowi źródło emisji szkodliwych gazów: amoniaku, tlenku węgla lub siarkowodoru. Z kolei zbyt suche podłoże to bezpośrednia przyczyna nadmiernego zapylenia powietrza. Prowadzi to do powstawania wielu schorzeń u zwierząt hodowlanych. Właśnie dlatego każdy hodowca powinien właściwie zadbać o utrzymanie odpowiednich warunków zootechnicznych w środowisku hodowlanym. By ograniczyć ilość patogenów chorobotwórczych, utrzymać wysokie pH podłoża i suchą ściółkę, zastosuj preparat San Dry

San Dry - Idealny mikroklimat i sucha dezynfekcja

San Dry to mineralna mieszanka paszowa. Jest preparatem, który ułatwia wdrażanie codziennej profilaktyki zdrowotnej. Stosuje się go w celu osuszenia ściółki w budynkach inwentarskich. Dobrze wchłania amoniak, gaz siarkowy i wilgoć, która jest idealnym podłożem dla groźnych bakterii. 

Preparat ma silne działanie dezynfekujące. Oznacza to, że poprawia warunki zoohigieniczne w środowisku zwierząt hodowlanych. Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i kokcydia. Te drobnoustroje stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt hodowlanych. San Dry ułatwia walkę z niepożądanymi owadami. Jego stosowanie ograniczy rozwój larw much, które są uciążliwe i przenoszą bakterie. 

San Dry redukuje wydzielanie szkodliwych gazów, które zanieczyszczają powietrze w budynku. Eliminacja amoniaku, siarkowodoru i metanu ma wpływ nie tylko na zdrowie zwierząt. Wzrasta również wartość nawozowa gnojowicy i obornika. 

Preparat San Dry ma formę sypką. Można go używać w obecności zwierząt, co znacznie ułatwia zoptymalizowanie mikroklimatu w budynku inwentarskim. 

Szerokie zastosowanie

Mieszanka paszowa San Dry ma szerokie przeznaczenie. Środek można stosować bez względu na gatunek zwierząt gospodarskich. Nie jest toksyczny, więc sprawdzi się przy hodowli dziobiących ptaków. Ptaki hodowlane, a przede wszystkim brojlery potrzebują odpowiedniego środowiska, by prawidłowo się rozwijać i dzięki temu osiągać szybkie przyrosty masy ciała. Stosując suchą dezynfekcję, znacznie poprawiamy warunki hodowli drobiu.  

San Dry to preparat, który świetnie sprawdza również u hodowców gołębi, którym często zagrażają wirusy, bakterie czy pasożyty. Sucha dezynfekcja gołębnika chroni ptaki przed chorobami m.in. dróg oddechowych czy biegunkami. Dodatkowym atutem jest stosowania tego preparatu, jest redukcja zapachów w gołębniku.

San Dry zapewnia bezpieczne środowisko dla: trzody chlewnej, bydła, koni, gołębi, kur, indyków i królików.

Dlaczego warto stosować San Dry?

Zdrowe stado to marzenie każdego hodowcy. Właściwości preparatu San Dry wpływają na poprawę zdrowotności zwierząt, a tym samym zwiększają efektywność hodowlaną. Ma to bezpośredni wpływ na jakość mleka, stabilizuje przyrost masy ciała zwierząt oraz normuje pobieranie i wykorzystanie paszy. Codzienne stosowanie mieszanki sprzyja ekonomii. Zmniejszenie ilości chorób w stadzie oznacza ograniczenie wydatków na wizyty weterynaryjne i środki farmakologiczne. 

Podsumowując - preparat sprawdza się świetnie w oborach wolnostanowiskowych. Tego typu hodowla oznacza, że jedno legowisko jest zajmowane przez różne krowy. Tym samym zwiększa się ryzyko przenoszenia patogenów. Suchy granulat San Dry skutecznie zdezynfekuje ściółkę i ją osuszy. Warto wykorzystać ten preparat przy hodowli trzody, koni, królików oraz narażonych na wiele chorób gołębi. Dzięki San Dry zyskasz bezpieczne środowisko dla zwierząt przy mniejszych nakładach finansowych.  

Preparat San Dry kupisz w naszym sklepie internetowym pod tym adresem: mojahodowla.pl/srodki-do-dezynfekcji/41-san-dry-20-kg-sucha-dezynfekcja.html