W ostatnim czasie obserwuje si─Ö wzrost wydajno┼Ťci mlecznej. Aby w pe┼éni wykorzysta─ç mo┼╝liwo┼Ťci produkcyjne stada, wymaga si─Ö uzyskanie coraz wy┼╝szego potencja┼éu produkcyjnego. Jest to mo┼╝liwe tylko poprzez dostarczenie odpowiedniego poziomu energii, w┼éókna, makro i mikroelementów oraz witamin. Wszystkie sk┼éadniki pokarmowe powinny by─ç dostarczane w odpowiednich proporcjach, gdy┼╝ prawid┼éowe dawkowanie przek┼éada si─Ö nie tylko na stan zdrowia zwierz─Öcia, ale i równie┼╝ na jego wydajno┼Ť─ç. Czytaj dalej i sprawd┼║, jak wa┼╝ne s─ů witaminy dla krów mlecznych.

Rola witamin w ┼╝ywieniu krów

Chocia┼╝ organizm zwierz─Öcy wymaga dostarczania witamin w bardzo ma┼éych ilo┼Ťciach, to jednak pe┼éni─ů one bardzo wa┼╝ne funkcje. Dzi─Öki nim utrzymywane s─ů bowiem wszystkie czynno┼Ťci ┼╝yciowe. Maj─ů one zatem wp┼éyw na wzrost, rozwój, zdrowie, p┼éodno┼Ť─ç i produkcyjno┼Ť─ç. Najwa┼╝niejsze witaminy to: A, D, E i K oraz witaminy grupy B i witamina C. Ka┼╝da z nich odpowiada za konkretne zadania, a ich niedobór skutkuje nieprawid┼éowo┼Ťciami w funkcjonowaniu organizmu.

Funkcje witamin

Witamina A

Witamina A uczestniczy w budowie i regeneracji naskórka i nab┼éonka. Zapewnia mu ci─ůg┼éo┼Ť─ç oraz w┼éa┼Ťciwy rozwój. Jest to bardzo wa┼╝ne, gdy┼╝ zaburzenia w tym zakresie skutkuj─ů zwi─Ökszeniem przenikania mikroorganizmów. Nast─Öpstwem tego stanu jest podatno┼Ť─ç na infekcje bakteryjne i paso┼╝ytnicze. Witamina A odpowiada te┼╝ za wzrost oraz p┼éodno┼Ť─ç. Jej niedobór objawia si─Ö poprzez powstawanie zmian na skórze i b┼éonach ┼Ťluzowych, zaburzenie procesu wzrostu, zaburzenie p┼éodno┼Ťci oraz podatno┼Ť─ç na choroby. Wa┼╝ne jest zatem, aby regularnie j─ů dostarcza─ç. W paszach znale┼║─ç mo┼╝na jedynie prowitamin─Ö witaminy A, czyli tzw. beta-karoten. Krowy uzyskuj─ů witamin─Ö A z jego przemian.

Witamina D

Witamina D uczestniczy w regulacji poziomu wapnia i fosforu, przez co jej niedobór prowadzi do obni┼╝onej odporno┼Ťci. To z kolei objawia si─Ö zwi─Ökszeniem ilo┼Ťci komórek somatycznych w mleku. Jednocze┼Ťnie jest te┼╝ wi─Öksze ryzyko zalegania poporodowego oraz braku rui. Du┼╝e ró┼╝nice jej zawarto┼Ťci w paszach oraz ró┼╝norodne warunki utrzymywania krów wymuszaj─ů stosowanie dodatków zawieraj─ůcych witamin─Ö D. Na to dzia┼éanie zdecydowa─ç powinni si─Ö zw┼éaszcza hodowcy, którzy wdro┼╝yli chów w systemie alkierzowym.

Witamina E

Witamina E posiada przede wszystkim dzia┼éanie os┼éonowe. Zapobiega zwyrodnieniom mi─Ö┼Ťni oraz powstawaniu cyst na jajnikach. ┼ü─ůcz─ůc j─ů z selenem i kwasami omega-3 i omega-6, mo┼╝esz te┼╝ skutecznie zmniejszy─ç podatno┼Ť─ç na kliniczne zapalenie wymienia.

Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B s─ů podstaw─ů niemal wszystkich procesów zachodz─ůcych w organizmie. Wchodz─ů w sk┼éad enzymów lub je aktywizuj─ů, wp┼éywaj─ůc w ten sposób na ca┼éy metabolizm komórkowy. Syntezowane s─ů przez drobnoustroje w ┼╝waczu, a nast─Öpnie biernie wch┼éaniane w jelicie cienkim. Z tego te┼╝ powodu powszechnie uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e ich ilo┼Ť─ç jest wystarczaj─ůca i nie ma obowi─ůzku dostarczania dodatków. Badania jednak ca┼ékowicie temu przecz─ů. Okazuje si─Ö bowiem, ┼╝e niekiedy mo┼╝na zaobserwowa─ç znacz─ůce niedobory. Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku wysokowydajnych krów mlecznych. Braki dotycz─ů zw┼éaszcza kwasu foliowego i biotyny.

Witamina C

Witamina C uczestniczy w wielu reakcjach i przemianach biochemicznych. W┼Ťród tych najwa┼╝niejszych wymieni─ç mo┼╝na przede wszystkim powstawanie kolagenu, metabolizm cholesterolu i tyrozyny, odwodorowanie kwasów t┼éuszczowych oraz biosyntez─Ö noradrenaliny. Podawanie jej z pasz─ů nie jest jednak wystarczaj─ůce, gdy┼╝ w ┼╝waczu dochodzi do jej szybkiego rozpadu.

Wysokowydajne krowy

Wzrost wydajno┼Ťci mlecznej krów zmusza do korekt w ┼╝ywieniu zwierz─ůt. Wzrasta przede wszystkim zapotrzebowanie na witaminy dla krów. Wysoki wska┼║nik produkcyjny powoduje, ┼╝e zwierz─Öta zaczynaj─ů do┼Ťwiadcza─ç niedoborów. Problem ten dotyczy wszystkim witamin, nawet tych, które produkowane s─ů w ┼╝waczu. Najcz─Ö┼Ťciej odnosi si─Ö to jednak do kwasu foliowego i biotyny. Mo┼╝e to wynika─ç ze sk┼éadu dawek pokarmowych. Nie mo┼╝na bowiem porównywa─ç mo┼╝liwo┼Ťci pokrycia zapotrzebowania krowy ┼╝ywionej na pastwisku zielonym z mo┼╝liwo┼Ťciami popularnego ┼╝ywienia alkierzowego kiszonkami. Wypasanie krów na pastwisku nie eliminuje jednak problemu. Wówczas niemo┼╝liwym staje si─Ö pokrycie zapotrzebowania na energi─Ö, a ta jest z kolei najwa┼╝niejsza. Witaminy s─ů kwesti─ů drugorz─Ödn─ů. Mo┼╝na je przecie┼╝ dostarcza─ç w mieszankach mineralno-witaminowych.

Uzupe┼énienie niedoborów jest wa┼╝ne nie tylko dla utrzymania prawid┼éowych funkcji ┼╝yciowych, ale przek┼éada si─Ö te┼╝ na wysok─ů wydajno┼Ť─ç mleka. Nale┼╝y wi─Öc stosowa─ç takie dawki, aby przekroczy─ç fizjologiczne zapotrzebowanie. Odbije si─Ö to zarówno na produkcyjno┼Ťci, jak i zdrowiu krowy. Stosowanie witamin wymuszaj─ů równie┼╝ inne warunki chowu. Co prawda tym sposobem zwierz─Öta s─ů bardziej wydajne, ale te┼╝ mniej odporne na choroby. Intensywne metody doprowadzi┼éy do tego, ┼╝e substancje znajduj─ůce si─Ö w paszach naturalnych nie s─ů ju┼╝ wystarczaj─ůce. Ca┼ékowite zapotrzebowanie trzeba zatem pokry─ç z dodatków witaminowych.

Najwa┼╝niejsze witaminy dla krów w okresie oko┼éoporodowym

Dostarczaj─ůc odpowiednie witaminy dla krów w okresie oko┼éoporodowym, zapobiegasz pojawieniu si─Ö problemów zdrowotnych nie tylko u krowy, ale te┼╝ u nowo narodzonych ciel─ůt. Musisz jednak pami─Öta─ç, ┼╝e ten czas jest szczególny, dlatego wymaga zastosowania nadzwyczajnych ┼Ťrodków. Zapotrzebowanie na niektóre witaminy znacz─ůco si─Ö zwi─Öksza.

Krótko przed wycieleniem si─Ö, a dok┼éadniej w ostatnich 3 tygodniach ci─ů┼╝y, zacznij podawa─ç antyoksydanty w postaci witaminy E i C, a tak┼╝e selen. W tym czasie u krów wzrasta poziom stresu, który powoduje powstawanie wolnych rodników. Wp┼éywa to na komórki i niszczy leukocyty. Witamina E przeciwdzia┼éa te┼╝ zatrzymaniu ┼éo┼╝yska oraz przyspiesza obkurczanie macicy.

Bardzo wa┼╝ne jest te┼╝ dostarczanie witaminy A, a szczególnie beta-karotenu. Ma ona ogromny wp┼éyw na p┼éodno┼Ť─ç oraz rozwój ci─ů┼╝y. Wzmacnia odporno┼Ť─ç, bierze udzia┼é w rozwoju uk┼éadu kostnego i redukuje wczesne zamieranie zarodków. Uczestniczy te┼╝ w odbudowie p─Öcherzyków mlecznych, co jest bardzo wa┼╝ne zarówno podczas laktacji, jak i zasuszania. Niedobór tej witaminy pogarsza wska┼║nik zap┼éadnialno┼Ťci, a w okresie pó┼║nej ci─ů┼╝y jest jedn─ů z przyczyn poronienia. Mo┼╝e te┼╝ skutkowa─ç zatrzymaniem ┼éo┼╝yska oraz obni┼╝eniem masy urodzeniowej cielaka. Zaleca si─Ö wi─Öc podawanie beta-karotenu w okresie przej┼Ťciowym na 3 tygodnie przed i 4 tygodnie po porodzie. Trzeba podkre┼Ťli─ç, ┼╝e w okresie tworzenia si─Ö siary zapotrzebowanie na t─Ö witamin─Ö znacz─ůco wzrasta. Wydzielina zawiera jej nawet 100-krotnie wi─Öcej ni┼╝ ma to miejsce w mleku handlowym.

Ca┼ékowity brak witamin w organizmie prowadzi do ci─Ö┼╝kich chorób, a nawet i ┼Ťmierci zwierz─Öcia. Wa┼╝ne jest wi─Öc, aby w zale┼╝no┼Ťci od aktualnego zapotrzebowania zapewni─ç odpowiedni─ů poda┼╝ dodatków paszowych. Stosuj─ůc witaminy dla krów, unikniesz problemów zdrowotnych u swojego stada oraz znacz─ůco zwi─Ökszysz jego wydajno┼Ť─ç produkcyjn─ů. Skorzystaj wi─Öc z oferty naszego sklepu. W asortymencie znajdziesz szeroki wybór witamin, które z ┼éatwo┼Ťci─ů dopasujesz do swoich potrzeb.