Idealny mikroklimat i sucha dezynfekcja budynków inwentarskich

85,86 zł
Preparat dezynfekcyjny, bakterio, grzybo i wirusobójczy

780,00 zł
Preparat dezynfekcyjny na bazie stabilizowanego kwasu nadoctowego

659,86 zł
Idealny mikroklimat i sucha dezynfekcja budynków inwentarskich

75,50 zł
Preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego chloru

295,00 zł
Preparat dezynfekcyjny na bazie stabilizowanego 5% kwasu nadoctowego

370,87 zł
Preparat dezynfekcyjny na bazie nadtlenku wodoru

345,00 zł
Widoczne 1 - 7 z 7 produktów

Dezynfekcja chlewni

Dezynfekcja chlewni to w dzisiejszych czasach niezbędny element hodowli. Ma szczególne znaczenie przy dużych stadach i służy do zapobiegania chorobom oraz zminimalizowania ich skutków. Leczenie jest zwykle trudne i kosztowne, więc lepiej zapobiegać. Z czasem higiena produkcji żywca nabiera coraz większego znaczenia, a dzięki temu jest bardziej opłacalna.

Dezynfekcja chlewni - znaczenie

Rozwój technologiczny pozwala na zwiększenie wydajności chowu świń i poprawę jakości mięsa. Niestety doskonalenie genetyczne zwiększyło również podatność zwierząt na choroby. W chlewniach występują coraz większe skupiska żywca, a producenci częściej przemieszczają inwentarz, co sprzyja rozwojowi chorób. Zamiast walczyć z tymi zagrożeniami i narażać świnie na cierpienie i śmierć, lepiej temu zapobiegać i chronić je przed chorobami, odkażając chlewnię. Dezynfekcja chlewni ma na celu usuwanie drobnoustrojów chorobotwórczych, zanim zadziałają w niepożądany sposób na żywotność i zdrowie świń. Przybiera inną formę dla małych stad i dla dużych. Dla małego inwentarza jest mniejsze zagrożenie rozprzestrzenienia się patogenu, więc czasem wystarczy samo wyczyszczenie pomieszczenia. Dla dużych stad konieczna jest jednak gruntowna dezynfekcja chlewni.

Mycie i dezynfekcja chlewni - sposoby

Sposoby mycia i dezynfekcji chlewni są zależne od wielkości stada oraz organizacji boksów. W trakcie mycia i dezynfekcji okresowej świnie nie mogą być w miejscu jej występowania. Mycie i dezynfekcja chlewni powinna być rozpoczęta od usunięcia obornika i wyczyszczenia dozowników paszy. Następnie brud zmiękcza się wodą pod niskim ciśnieniem i po paru godzinach usuwa myjką wysokociśnieniową. Zabieg dezynfekcji jest następnie przeprowadzany za pomocą środka chemicznego dodanego do wody, a następnie rozpylenia preparatu w postaci piany lub aerozolu za pomocą agregatów pod niskim lub wysokim ciśnieniem. Wszystkie powierzchnie powinny być suche przed dezynfekcją chlewni. Po upływie czasu określonego przez producenta preparat dezynfekujący należy spłukać wodą pod ciśnieniem 0,5-0,9 MPa. Ciągłe mycie i dezynfekcja chlewni polega na odkażaniu ludzi i powietrza na bieżąco, nie pozwalając na przeniknięcie zarazków do chlewni. Inwentarza nie trzeba przenosić na czas jej trwania.

Środki do mycia chlewni - rodzaje

Środki do mycia chlewni dostępne na rynku mają różne postacie i składniki aktywne. Preparat powinien być wybierany pod katem kryteriów:

  • skuteczność na konkretne patogeny,
  • bezpieczeństwo dla zdrowia zwierząt i ludzi,
  • zakres temperatur działania,
  • oddziaływanie na dezynfekowane powierzchnie.

W miesiącach zimowych należy uwzględnić fakt, że powierzchnie odkażane muszą być podgrzane do odpowiedniej temperatury. Zalecane jest zamienne stosowanie substancji aktywnych, by zwalczać wszystkie rodzaje patogenów. W tym celu maksymalnie po trzecim zastosowaniu tego samego środka odkażającego trzeba zamienić go na inny. Środki do mycia chlewni są coraz mniej toksyczne i substancje drażniące śluzówki świń, takie jak soda kaustyczna, chloramina czy wapno chlorowane zostały zastąpione przez nowoczesne środki mało szkodliwe dla zwierząt i środowiska.

Dezynfekcja chlewni - podsumowanie

Dezynfekcja chlewni to proces wymagany w nowoczesnych fermach. Nie pozwala na rozwój chorobotwórczych patogenów w inwentarzu, chroniąc tym samym zdrowie i życie świń. Dezynfekcja może być ciągła lub okresowa, a wybór jej rodzaju zależy od możliwości fermy w przenoszeniu zwierząt. Najlepsze efekty osiągniemy stosując dezynfekcję okresową oraz ciągłą, czyli odkażając chlewnię gruntownie odpowiednio często, a jednocześnie chroniąc ją przed patogenami poprzez wchodzenie do niej w kombinezonach i używanie odkażających mat przed wejściem. Warto również oczyszczać powietrze łagodnymi środkami odkażającymi, nie pozwalając tym samym na rozwój choroby. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo świń środki odkażające powinny być możliwie najmniej toksyczne. Należy pamiętać, że wykonując dezynfekcje chlewni można stosować wyłącznie środki zarejestrowane i dopuszczone do obrotu.

BYDŁO
DRÓB
TRZODA
GOŁĘBIE
KONIE
INNE

Przejdź do góry